Välj en sida

Rom kan destilleras på flera sätt och de två vanligaste av dessa är att antingen använda en destillator vid namn pot still eller en kolonnbrännare.

Vad innebär destillation?

Destillation är en process som går ut på att en vätska placeras i en behållare och värms upp tills den förångas i syfte att dess beståndsdelar ska separeras ifrån varandra. Behållaren består ofta av olika delar: en del där ”hela” vätskan finns, varifrån ett rör går till en annan del där den förångade vätskan hamnar. Vätskan går med andra ord från att vara homogen till att bli heterogen, varpå specifika delar av den kan väljas ut. Den delen som väljs ut, och som är den som anses önskvärd för ett visst ändamål, är vad som kallas för destillat.

Det går att destillera vätskor både manuellt och med hjälp av speciella destillationsapparater. Vilken metod som används beror bland annat på vilken mängd vätska det är som ska destilleras, vilken utrustning man har tillgång till och hur lång tid processen kommer ta.

Vad är en pot still?

En pot still är en destillationsmaskin som används för att destillera alkoholhaltiga drycker. Drycker som brukar destilleras i en pot still är bland annat cognac och maltwhisky från Irland och Skottland – men apparaten kan även användas till att destillera rom.

Traditionellt är destillationsapparaten tillverkad av koppar, men i dagsläget finns pot stills i flera olika storlekar och utföranden samt kan vara tillverkad av flera olika material.

Hur fungerar en pot still?

I en pot still sker destillationen i flera olika steg. Först fylls tanken upp till ungefär 66 procent av sin volym. Därefter värms tanken upp vilket gör så att vätskan börjar förångas. Vätskan i tanken består framför allt av vatten och alkohol, samt mindre mängder restprodukter från jäsningen. Kokpunkten för alkohol är lägre än för vatten. Alkoholens kokpunkt är 78,4 grader och kokpunkten för vatten är 100 grader. När tanken med vätskan i värms upp betyder det alltså att alkoholen avdunstar före vattnet. Alkoholen blir till ånga som lägger sig längst upp i tanken.

Längst upp i tanken finns det ett rör som leder till en annan tank, och den förångade alkoholen åker på så sätt in i den andra tanken då den inte har någon annanstans att ta vägen.

Alkoholhaltiga drycker med högre alkoholvolym, såsom rom och whisky, behöver ibland destilleras två eller tre gånger för att alkoholkoncentrationen ska bli rätt i den slutliga produkten.

Vad är en kolonnbrännare?

En kolonnbrännare är en destilleringsapparat som används för att destillera drycker med alkohol i. Det är vanligt att använda kolonnbrännare vid destillering av rom. Kolonnbrännaren har funnits sedan början av 1800-talet och har använts flitigt sedan dess.

Hur fungerar en kolonnbrännare?

Kolonnbrännaren består av två tankar som är sammankopplade med speciella rör. Den ena tanken är uppdelad i flera olika sektioner, eller ”våningar”, I den tanken blandas ånga och råsprit. Råspriten hälls ner i tanken ovanifrån och vattenånga kommer in i tanken underifrån. Vätskan rör sig nedåt i tanken samtidigt som vattenångan rör sig uppåt, vilket gör att den färdiga vätskan som kommer ner från tanken är tyngre alkohol – samtidigt som alkoholångorna åker in i den andra tanken med hjälp av det ena röret, vilka sedan återinförs i den första tanken. I tankarna blir vätskorna slutligen separerade i flera olika delar av tanken.